Wysyłka i zwroty

PROTOKÓŁ REKLAMACJI / NIEZGODNOŚCI DOSTAWY * Nazwa i adres warsztatu, w którym reklamowana część została zamontowana (nie dotyczy niezgodności dostawy): nazwa:_______________________________________________ adres:_______________________________________________ nr katalogowy reklamowanej części:___________________ Dane samochodu w którym została zamontowana reklamowana część: 1. marka: __________________________________________ 2. model: __________________________________________ 3. nr nadwozia:_____________________________________ 4. nr silnika: _____________________________________ 5. pojemność silnika: ______________________________ 6. rok produkcji: __________________________________ 7. stan licznika przy montażu części:_______________ 8. stan licznika przy demontażu części:_____________ Dokładny opis wady - przyczyna reklamacji / niezgodności dostawy* : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Telefon kontaktowy: _________________________________ e-mail:______________________________________________ Podpis osoby reklamującej: __________________________ UWAGA wszystkie pola niniejszego druku muszą być wypełnione. Niewypełnienie któregokolwiek pola będzie równoznaczne z negatywnym rozpatrzeniem reklamacji. * Niepotrzebne skreślić
wstecz
.
. .. ...